Skip to content

РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ НА ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

Разглобяване на оръжия, подмяна на негодни детайли с нови или рециклирани и сглобяване с цел привеждането им към годност за употреба За ремонтна дейност се смятат техническите прегледи, даването на експертна оценка за техническата годност и обезопасяването от сработване по предназначение на огнестрелните оръжия, както и даване на експертна оценка за дулната енергия на пневматични оръжия.