Skip to content

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГОДНОСТ НА ОРЪЖИЕТО

Външен оглед и сравняване на идентификационни данни на огнестрелно оръжие по вид, модел, калибър, категория, търговска марка и данни от уникалната маркировка. Пълна профилактика на оръжието, проверка на спускателния и подавателния механизми.